Sambusa zoroshye gukora

Ibikoresho :

 • Inyama ziseye 1kg
 • Seleri utubabi 7
 • Beef masala akayiko
 • Maggi 1
 • Amazi 1l
 • Ifarine 1/2 kg
 • Umunyu muke
 • Amavuta 2 l

Uko bikorwa :

 1. Togosa inyama hanyuma uzisye hamwe na sereri n’igitunguru
 2. zivange na maggi na beef masala
 3. Kora impapuro zo kuzingamo amasambusa :
 4. Kora ubugari (pate) ukoresheje amazi+farine +umunyu muke
 5. Yikore ifite umubyimba muto( epeseri) ntoya
 6. Ugenda ufata akabumbe gato gato ukarambure ukore impapuro zingana na sambusa ushaka gukora
 7. Shyira amavuta ku isahani
 8. Rambura urupapuro ku isahani
 9. Renzaho andi mavuta make
 10. Zishyireho zumuke
 11. Genda uzihindura impande zose
 12. Kata rwa rupapuro mo kane
 13. fata agapande kamwe
 14. Shyiramo inyama
 15. Zinga mpande eshatu (triangle) ukoresheje intoke
 16. Fata agafarini gake wakoroze mu mazi uzingishe
 17. Reba ko ntahasigaye umwenge kugira ngo hatajyamo amavuta
 18. Shyira ku muriro iminota irindwi.

zarure Ushobora kuzitegura na n’icyayi

Ibikoresho :

 • Inyama ziseye 1kg
 • Seleri utubabi 7
 • Beef masala akayiko
 • Maggi 1
 • Amazi 1l
 • Ifarine 1/2 kg
 • Umunyu muke
 • Amavuta 2 l

Uko bikorwa :

 1. Togosa inyama hanyuma uzisye hamwe na sereri n’igitunguru
 2. zivange na maggi na beef masala
 3. Kora impapuro zo kuzingamo amasambusa :
 4. Kora ubugari (pate) ukoresheje amazi+farine +umunyu muke
 5. Yikore ifite umubyimba muto( epeseri) ntoya
 6. Ugenda ufata akabumbe gato gato ukarambure ukore impapuro zingana na sambusa ushaka gukora
 7. Shyira amavuta ku isahani
 8. Rambura urupapuro ku isahani
 9. Renzaho andi mavuta make
 10. Zishyireho zumuke
 11. Genda uzihindura impande zose
 12. Kata rwa rupapuro mo kane
 13. fata agapande kamwe
 14. Shyiramo inyama
 15. Zinga mpande eshatu (triangle) ukoresheje intoke
 16. Fata agafarini gake wakoroze mu mazi uzingishe
 17. Reba ko ntahasigaye umwenge kugira ngo hatajyamo amavuta
 18. Shyira ku muriro iminota irindwi.
 19. zarure Ushobora kuzitegura na n’icyayi         source:agasaro.com
It's only fair to share...Digg thisEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageShare on TumblrShare on YummlyShare on RedditFlattr the author
Buffer this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Watch our videos