Uko wakoresha thé vert ukagira uruhu rwiza

Ubusanzwe the vert igira imimaro itandukanye mu mubiri w’umuntu aho irwanya bacteries Si ibyo gusa the vert imariye umubiri kuko inafasha cyane mu kugira uruhu rwiza.

Dore uburyo wakoresha the vert ukagira uruhu rwiza mu maso
Biza icyayi cy’icyatsi ( the vert ) nkaho ugiye kukinywa hanyuma wiyukishe umwuka wacyo. Ibyo bifasha uruhu gufunguro utwenge twarwo n’imyanda igasohokamo dore ko ariyo ituma ku ruhu hazamo ibiheri. Ibi kandi bifasha abafite uruhu rw’amavuta kuko usanga amavuta yarahomeye ku twenge rw’uruhu, uruhu ntirubashe guhumeka neza.

Uko bikorwa : tegura icyayi cy’icyatsi kibire. Kigishushye ugishyre mu kabase gato cyangwa se isorori wipfuke mu maso ubundi wegereze ako kabase mu maso umwuka ukuzamukiraho ariko bitari ukwitwika. Mara iminota icumi ku buryo uba wabize ibyuya byinshi. Karaba mu maso nkuko bisanzwe.

Ubundi buryo wakoresha the vert ni ukuyisiga uyivanze n’umutobe w’indimu.

Uko bikorwa :

  • Shyira ka tea bag ka the vert mu mazi ashyushye nk’ugiye gukora icyayi ukamuriremo igisate cy’indimu.
  • Yisige mu maso usa nkaho uri kuhamasa ( masser) buhoro buhoro. Jya ubikora buri joro mbere yo kuryama.

Hari kandi kuvanga ubuki na the vert.

Uko bikorwa

  • Fata the vert ( amajyane yayo) uvangemo ubuki ikiyiko kimwe . Bisige mu maso ubimarane iminota 15 ubone kubikaraba.

Uburyo bwose wahitamo muri ubu tubonye haruguru buzagufasha kurinda uruhu rwawe gusaza imburagihe, guha uruhu ububobere, gusukura uruhu no kurwanya ibiheri.

It's only fair to share...Digg thisEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageShare on TumblrShare on YummlyShare on RedditFlattr the author
Buffer this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Watch our videos