Nyamagabe: Kudasobanukirwa itegeko ry’umuryango n’iry’umutungo biteza amakimbirane

Abaturage b’umurenge wa Gasaka mu karereka Nyamagabe ntibarasobanukirwa neza amategeko abiri mashya, bityo bigatuma bagihora mu makimbirane. Ayo mategeko ni no 27/2016 rigenga imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe, impano n’izungura, na no 32/2016 rigenga abantu n’umuryango.

Aya mategeko yombi afitanye isano ya hafi kuko yombi areba umuryango. Yombi kandi ni mashya kuko yasohotse muri Nyakanga na Kanama uyu mwaka. Kuyitiranya n’ayabanje, kwishingikiriza ingingo nshya ziyarimo, nibimwe mu biteza amakimbirane mu miryango. Ayo makimbirane ashingiye ku mitungo n’izungura, ubuyobozi bw’umuryango, ndetse no kuburenganzira bw’umwana mu muryango.
Hari abagabo bagihohotera abagore ku mitungo

Uhagarariye inzego z’abagore mu kagari ka Nzega muri uyu murenge wa Gasaka, Mukarwego Venancie, avuga ko hari abagore bagihohoterwa n’abagabo ku mitungo, abenshi bakanaryumaho ntibabivuge. Agira ati “ibibazo dukunda kwakira, ni iby’abagore batazi uburenganzira bahabwa n’itegeko, maze bagahohoterwa n’abagabo ku mitungo”. Atanga urugero rw’umugore wiguriye ihene, yamara kubyara umugabo we agashaka kuyigurisha. Ngo hari n’undi wafashe amafaranga mu kimina cy’urungano, umugabo we arayamwaka ajya kuyanywera.

Ibiri amahire ariko, ni uko inzego zose zifatanya gukurikirana ibibazo nk’ibi, bikabonerwa umuti, maze ufite amakosa agakubitirwa ahareba I Nzega” nyine.Zimwe mu ngamba zihari, ni uko hari amatsinda y’urubyiruko, aganira buri gihe ku burenganzira bw’umwana n’umugore.

Iyindi ngamba ni umugoroba w’ababyeyi, nk’uko bisobanurwa na Nyirajana Chantal, umukozi w’akarere ushinzwe uburinganire mu karere ka Nyamagabe. Agira ati “kumenyekanisha itegeko no kurwanya ihohoterwa si ibya CNF gusa, kandi ntibireba abagore bonyine. Dufatanya n’inzego zose mu mugoroba w’ababyeyi, tukabiganiriza abagore n’abagabo bari hamwe”.

Ingingo zigomba kwitabwaho: Izungura ry’uwapfakaye, Ubwishyu bw’imyenda, ubuyobozi bw’urugo, uburenganzira bw’abana mu izungura.
Ingingo ziteza amakimbirane cyane, ni izirebana n’izungura, uburenganzira bw’umwana, iyishyurwa ry’imyenda, n’ubuyobozi bw’urugo. Umunyamategeko Manirafasha Jean Paul, avuga ko abantu bagomba gusobanukirwa neza izo ngingo, ngo kuko bititondewe zateza urujijo, bamwe bakazigira urwitwazo bateza umwiryane mu miryango.

Mu itegeko ry’imicungire y’umutungo, ingingo zigomba kwitabwaho ni iya 7 ivugako “abashyingiranywe bagomba gufatanya kwishyura imyenda yafashwe mbere na nyuma yo gushyingirwa”, abantu ntibayumva kimwe, buri umwe aba ashaka kwishyura umwenda yifatiye. Indi ni iya 76 agaka ka mbere, ivuga ku izungura. Ivuga ko “iyo umwe apfuye, usigaye yegukana umutungo wose, akubahiriza inshingano yo kurera abana”. Hari ababyitwaza, bamara kwiyandikishaho imitungo bakayigurisha, bakajya gushaka, abana bakaburiramo. Me Manirafasha ati “iyo abana babimenye nabo bashobora kwivugana uwabakoreye ubwo buriganya”.

Naho mu itegeko ry’umuryango, amakimbirane akunze kuvuka aho abashyingiranywe bagiganira kuba umutware w’urugo, kuko ingingo ya 209 y’iri tegeko ibibahera uburenganzira bombi. Ngo hari abagore baba bashaka kuba abatware b’ingo zabo, nyamara abagabo ntibabikozwe, cyane ko aribo baba barasabye, bagakwa, bakubaka inzu. Me Manirafasha ati “ibyo bititondewe byateza impagarara”.

Kalisa Theodore

It's only fair to share...Digg thisEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageShare on TumblrShare on YummlyShare on RedditFlattr the author
Buffer this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Watch our videos