Umutobe w’inkeri n’inyanya

Ibikoresho

  • Inkeri ( fraises) garama 250
  • Inyanya 3 zihiye neza
  • Utubabi duke tw’umwenya
  • Umutobe w’igice cy’indimu

Uko bikorwa

  1. Ronga inyanya n’inkeri
  2. Bikatemo duto ubushyire muri juicer cyangw aakandi gakoresho wabona gakora jus
  3. Umutobe uvuyemo uwuvangemo uw’indimu
  4. Banza uwushyire muri frigo uwunywe ukonje cyangw auwunywe utawushyizemo nabwo uba umeze neza.
  5. Takishaho hejuru utubabi tw’umwenya

 

 

source:agasaro.com

Gracieuse Uwadata

It's only fair to share...Digg thisEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageShare on TumblrShare on YummlyShare on RedditFlattr the author
Buffer this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Watch our videos