Rutsiro: Ntibavuga rumwe k’ufite ijambo rya nyuma ku mutungo w’urugo

Mu murenge wa Musasa, akarere ka Rutsiro, abagabo n’abagore ntibavuga rumwe ku micungire y’umutungo, aho abagore bavuga ko ari bo bagomba kugena niba umutungo ugurishwa cyangwa utagurishwa,abagabo nabo bakavuga ko icyemezo cya nyuma kigomba gufatwa n’umugabo, aho bavuga ko umutungo uba ari uwabo, utari uw’abagore.

Mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Musasa, abagabo n’abagore bashyingiranywe bagize amahirwe yo guhugurwa ibijyanye n’imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe, ariko ntibibabuza kugira amakimbirane ashingiye ku mitungo, aho buri wese avuga ko ari we ukwiye gufata icyemezo cyo kugurisha cg kutagurisha umwe mu mitungo yabo.

Iyamuremye Alfred, avuga ko basobanuriwe amategeko bihagije ko umugore n’umugabo bashyingiranywe byemewe n’amategeko baba bafite uburenganzira bungana ku mutungo. Avuga ariko ko hari igihe amakimbirane ku mitungo abaho, bakiyambaza ubuyobozi bukabakiranura. Yongeraho ko hari aho usanga umugabo cyangwa umugore, umwe atsimbaraye ku mutungo, nta bwumvikane, bityo bikazana amahane mu rugo.

Avuga ko bigishijwe bihagije amategeko agenga umuryango, bakaba bafatanya n’abagore gucunga umutungo

Aragira ati “Twarabihuguriwe ariko usanga hamwe na hamwe, umwe mu bashyingiranywe abyirengagije, agashaka kwikubira umutungo, ntibabijyemo inama, ahubwo bikazana amakimbirane mu ngo zabo.”

Mukamuhigirwa Alvera, ukora imirimo yo kudoda mu murenge wa Musasa, avuga ko ari umwe mu bagore bateye imbere, akavuga ko asanga igihe abashyingiranywe bakwiye kumvikana ku micungire y’umutungo w’abashyingiranywe, akongeraho ko iyo bibaye ngombwa nko kugurisha inka cg undi mutungo, umugore ari we ukwiye kwemeza ko bayigurisha.

“Umugore n’umugabo bakagombye kumvikana ariko iyo binaniranye, umugore ni we ufata icyemezo cya nyuma kuko akenshi aba avuga ko inka iguma mu rugo.” Mukamuhigirwa avuga ko abagore bazi gucunga umutungo neza kurusha abagabo.

Abagore nabo bavuga ko abashyingiranywe bakwiye kumvikana ku bijyanye n’umutungo

Ibi ariko ntabyemeranywaho na Niyonsenga Emmanuel, ucuruza inkweto mu isoko rya Musasa, uvuga ko igihe umugore n’umugabo batabashije kumvikana ku mikoreshereze y’umutungo nko kuwugurisha, umugabo ni uba ugomba gufata icyemezo cya nyuma.

Niyonsenga aragira ati “Kubera ko umutungo aba ari uwacu twembi kuko twashyingiranywe, turicara tukajya inama, tukareba icyo twagurisha mu mutungo wacu kugira ngo tubone amafaranga, ariko iyo bidakunze ko twumvikana, icyemezo cya nyuma ni njye mugabo ugomba kugifata, kuko ibibazo by’urugo bizaza bibazwa njye nk’uhagarariye urugo .”

Muri uku kutavuga rumwe mu micungire y’umutungo w’abashyingiranywe n’ukwiye gufata umwanzuro wa nyuma ku mutungo, hari abagore bamwe bavuga ko hari abagabo basahura umutungo bawujyanira inshoreke, bityo bikaba ari ngombwa ko abagore ari bo bagira uburenganzira bwo gufata icyemezo cya nyuma ku mutungo. Abagabo bamwe na bo bakavuga ko abagore badafite ubushobozi bwo gucunga umutungo, kandi ko umugore aba yaravuye iwabo nta mutungo afite, atashobora no kuwucunga.

Itegeko no27/2016 ryo kuwa 08/07/2016 rigenga imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe, impano n’izungura, mu ngingo yaryo ya 4, riteganya uburyo butatu bw’imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe aribwo ivangamutungo rusange, aho abashyingiranywe bagira uburenganzira bungana ku mutungo wabo wose wa mbere yo gushyingirwa na nyuma y’aho. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo muhahano, aho abashyingiranywe bagira uburenganzira bungana ku mutungo muhahano wa nyuma yo gushyingirwa. Uburyo bwa gatatu bukaba ivanguramutungo risesuye, aho buri wese aba yigenga ku mutungo we ariko bakagabana inshingano mu rugo rwabo.

Peace Hillary

It's only fair to share...Digg thisEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageShare on TumblrShare on YummlyShare on RedditFlattr the author
Buffer this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Watch our videos