Iteka ry’ibijyanye no gukuramo inda ryashyizwe ahagaragara

Mu gihe hashize iminsi mike Perezida wa Repubulika ahaye imbabazi abagore n’abakobwa bari bafungiwe gukuramo inda no kwihekura, kuri ubu hasohotse iteka rya Minisitiri No. 002/MoH/2019 ryo ku wa 08 Mata 2019 ribyemeza, rikagena ibigomba kubahirizwa kugira ngo muganga akuriremo umuntu inda.

Ku wa gatatu ushize nibwo Perezida wa Repubulika yatanze imbabazi ku bagore n’abakobwa 367 bari barakatiwe n’inkiko, bazira kwihekura no gukuramo inda.

Iri teka ryasohotse kuri uyu wa gatatu ryishimiwe n’abantu batandukanye, aho benshi bavuga ko noneho gukuramo inda bigiye kujya bifasha abagore n’abakobwa basamye inda mu buryo butaboneye kugira uburyo bwo kuyikuramo bwizewe, hakoreshejwe ubufasha bwa muganga ubiherwa ububasha na Minisiteri y’Ubuzima.

Mu ngingo yaryo ya 3, hagaragara impamvu zishobora kugenderwaho mu gihe iyo nda igiye gukurwamo.
“Impamvu zemewe mu gukuramo inda harimo kuba umuntu utwite ari umwana; kuba usaba gukurirwamo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato; kuba usaba gukurirwamo inda yarayitwaye nyuma yo kubanishwa ku gahato n’undi nk’umugore n’umugabo; kuba usaba gukurirwamo inda yarayitewe n’uwo bafitanye isano ya hafi kugera ku gisanira cya kabiri.”
Hari kandi no kuba inda ibangamiye ubuzima bw’utwite cyangwa ubw’umwana atwite;

Ibirebana n’abafite uburenganzira n’ububasha bwo gukuramo inda bigaragazwa mu ngingo ya 5 y’iri teka, aho bivugwa y’uko gukuriramo umuntu inda bikorerwa mu kigo cya Leta cyangwa icyigenga kiri ku rwego rw’ibitaro cyangwa urwa polikilinike, cyemerewe gukora na Minisitiri ufite ubuzima mu nshingano ze.

Umuganga wemewe na Leta ni umuntu ufite nibura impamyabushobozi y’icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami ry’ubuvuzi kandi wemewe n’urwego rushinzwe kugenzura imirimo y’ubuvuzi mu Rwanda, ukorera mu kigo cy’ubuvuzi cla Leta cyangwa cyigenga.
Iri teka rigenza igihe ntarengwa cyo gukuramo inda, aho bivugwa ko inda ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru makumyabiri na bibiri(22).

Iri teka kandi rikomeza rigira riti “Umuntu wifuza kubona serivisi yo gukurirwamo inda afite uburenganzira bwo kugana ikigo cy’ubuvuzi cyabiherewe uburenganzira yihitiyemo, no guhabwa serivisi akeneye atabanje kubazwa urupapuro ruhamwohereza.”

Mu ngingo y’iri teka ya 7, hagaragaramo ibigomba kubanza gukorwa mbere y’uko muganga akuriramo umuntu inda, aribyo; gutanga ubujyanama bwimbitse ku buzima no gukora isuzuma rusange ry’ushaka gukurirwamo inda.

Bimwe mu bintu iri teka rizagabanya, harimo nk’umwanzuro wafatwaga n’abenshi muri aba wo gukoresha uburyo butemewe n’amategeko buzwi nka magendu, aho wasangaga abo bagore n’abakobwa benshi banga gutwita inda yasamwe mu buryo butabanyuze, bityo bagahitamo kuyikuramo, ndetse binagabanye impfu byabakururiraga.

Iri teka rikaba rije nyuma y’igihe kirekire abanyarwanda basaba ko hashyirwaho iteka rifasha abagore n’abakobwa gukuramo inda mu buryo bwemewe n’amategeko, igihe bigaragajwe n’ibimenyetso bifatika ko izi nda zasamwe mu buryo butaboneye.

IKUZO TETA Réalité

It's only fair to share...Digg thisEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageShare on TumblrShare on YummlyShare on RedditFlattr the author
Buffer this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Watch our videos