Ibyiza utari uzi byo guheka umwana mu mugongo

Guheka umwana mu mugongo ubisanga cyane mu muco w’abanyafrika hafi ya bose. Nubwo usanga uyu muco ugenda ucika bikaba bitagihabwa agaciro nko mu bihe byo hambere ndets en’ababigerageje bakabahekesha abakozi, guheka umwana ni umuti mwiza ku mwana ndetse bikaba binagirira umumaro umubyeyi uhetse umwana we mu mugongo.

Dore imamimaro itandukanye yo guheka umwana mu mugongo

Umwana yumva atekanye: Umwana uhetswe mu mugongo n’umubyeyi we yumva atekanye kurush auko yaba ahetswe n’undi muntu cyangwa se aryamye ku buriri. Uko umubiri we uhura n’uwamama we bizamura ibyuyumvciro by’umunezero akiyumvamo ko atekanye. By’umwihariko bituma umwana akura yifitiye icyizere cyane iyo ahekwa n’ababyeyi be.

Agenda areba ibihita: nubwo akenshi aban ababa batwikiriwe iyo babahetse, hari ikigero umwana ageramo ntiyemere gutwikirwa akagenda areba ibihita byose akanezezwa nabyo ndetse bigakangura intekerezo ze. Aha wavuga ko n’umuhetse ku nda ye nawe yagend abireba ariko urebye iyo umwana ari kunda ntaba yisanzuye nko mu mugongo. Iyo ahetswe ku nda aba abangamiwe.

Gufatisha ijosi ry’uruhinja , amatako n’uruti rw’umugongo: Uburyo umwana aba yicaye mu mugongo afashwe n’ingobyi bituma ijosi rye rikomera vuba ku bana b’impinja batari bakomera ijosi. Bifasha kandi uruti rw’umugongo n’amatako y’umwana.

Gusinzira neza: umwana uri mu mugongo kandi asinzira neza dore ko abana baba bakeneye ubushyuhe. Iyo umwana umuhetse bimwongerera ubushyuhe akagubwa neza bigatuma asinzira neza. Gusa na none wirinda kumutwikira ibintu biremereye binashyushye cyane kuko ubushyushe bukabije bushobora kumugiraho ingaruka zirimo kubura umwuka.

Binezeza umubyeyi: Iyo umubyeyi nawe ahetse umwana akumva uko umutima we utera ndetse nawe bikamufasha gushyuha nk’iyo ari mu gihe cy’ubukonje, umubyeyi nawe yumva aguwe neza kandi yizihiwe no kuba ahetse ikibondo cye. Uko umubiri w’umwana ukora k’uw’umubyeyi bizamura amarangamutima yabo y’urukundo biruseho.

Kubasha gukora indi mirimo: Iyo uhetse umwana mu mugongo ushobora no kuba wakora indi mirimo utabangamiwe cyangwa se ngo ubangamire umwana uhetse.

Guheka umwana wawe mugongo rero ni umuco mwiza buri mubyeyi wese yari akwiye gukomeza kuko bifitiye umwana ibyiza byinshi birenze kumutegurira icyumba cyiza cy’abana kirimo ibikoresho byose bikenewe. Nta buriri na bumwe wabona umwana aryamamo ngo yumve anezerewe kandi atekanye nko kuba yibereye mu munyenga wo mu mugongo wa mama we.

Gracieuse Uwadata

 

agasaro.com

It's only fair to share...Digg thisEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageShare on TumblrShare on YummlyShare on RedditFlattr the author
Buffer this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Watch our videos